7 mei 2011

'Geklats, geklots, gekledder... ' CoBrA als inspiratiebron

'Geklad, geklets, geklodder’ en ‘Waanzin tot kunst verheven' reageerden de kranten fel op de experimentele Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum (Amsterdam 1949). 'Dat kan mijn kind ook' is een vaak gehoorde kritiek als het om abstract expressieve kunst gaat, ook nu nog. De kindertekening was voor de Cobra-schilders een belangrijke inspiratiebron. 'Het kind kent geen andere wet dan zijn spontaan levensgevoel en heeft geen andere behoefte dan dit te uiten' schreef Constant. De Cobra-kunstenaars schilderden direct en spontaan, kleurrijk en met veel fantasie, net als kinderen. Ze zetten zich af tegen de regels van de kunstacademie. Het experiment stond voorop en de materie zelf was het uitgangspunt voor hun creativiteit. In de nieuwe kunst is draait het om de expressiviteit, om het spontane scheppen van wat de intuïtie ingeeft.

Op 8 november 1948 ondertekenden zes schilders een manifest, waarin zij zich afzetten tegen de gevestigde orde: Asger Jorn (Copenhague), Christian Dotremont en Joseph Noiret (Bruxelles) en Karel Appel, Constant en Corneille (Amsterdam). De naam is een afkorting van de drie steden waar de kunstenaars vandaan kwamen. Al gauw sloten zich meer schilders, beeldhouwers, dichters, fotografen en filmers bij aan. Cobra zette zich af tegen tegen de westerse burgerlijke cultuur en de klassenmaatschappij. Die had immers niet veel goeds gebracht, gezien de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog:
'... in deze tijd heeft wat men altijd noemde, schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand...' dichtte Lucebert. De nieuwe kunst moest een volkskunst zijn en 'eigendom van allen', aldus Constant. In 1951 werd Cobra opgeheven. Slechts drie jaar heeft de beweging bestaan, maar zij veroorzaakte een doorbraak in de moderne kunst die tot op de dag van vandaag doorwerkt.

Cursus expressief schilderen: Cobra als inspiratiebron
Dit voorjaar is Cobra onze inspiratiebron in de cursus expressief schilderen. Aanmelden is niet meer mogelijk. Wel kan je in mei een losse proefles afspreken, kosten 32,50 inclusief alle materialen. Bel mij (06-49748853) als je geïnteresseerd bent. Meer info op www.knockart.nu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten