27 januari 2012

Van Gogh-collectie naar Hermitage Amsterdam

Vincent Willem van Gogh 108Na de verbouwingen van het Rijksmuseum en Stedelijk Museum is nu ook het Van Gogh Museum aan een renovatie toe. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de Van Gogh collectie gedurende drie maanden naar het depot zou moeten verdwijnen. Dankzij de inspanningen van de Hermitage Amsterdam is de collectie gedurende de gehele renovatieperiode te zien in de Hermitage, die haar programmering hiervoor ingrijpend moest aanpassen.

Het gewijzigde programma van de Hermitage 2012-2013
Rubens, Van Dyck & Jordaens verlengd tot 15 juni 2012
De Impressionisten: 16 juni 2012 - 13 januari 2013
Collectie Van Gogh (Museum): 29 sept. 2012 - 25 april 2013
Peter de Grote: medio februari 2013 – 13 september 2013
De Nabis uitgesteld naar zomer of najaar 2013

De tentoonstelling over het Impressionisme wordt naar voren geschoven. Hierdoor is De Van Gogh-collectie gedurende drie maanden onder één dak te zien samen met schilderijen van beroemde Franse tijdgenoten als Monet, Renoir en Pissarro, welke afkomstig zijn uit de collectie van de Hermitage Sint Petersburg.

Van Gogh in de Hermitage
Het Van Gogh Museum presenteert de werken in een speciaal voor de Hermitage ontwikkelde tentoonstelling, die bestaat uit ruim zeventig topstukken, aangevuld met brieven en prenten. De Van Gogh collectie trekt jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland en cultuurtoerisme is een belangrijke factor in de Amsterdamse economie. In verband met het jubileumjaar Amsterdam 2013 worden volgend jaar extra veel bezoekers verwacht. Daarom is de zichtbaarheid van de werken van Van Gogh van groot belang.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten