17 februari 2012

Over Lucebert - door een Artibeet

Een gastblog van Karin Winters over les 4 uit de schildercursus: Ontdek je eigen beeldtaal.

Eerlijk? Ik ben geen fan van Lucebert. Zijn werk zal 'kunstzinnig en stromingsmatig' best 'subliem en doordacht' zijn … en er zit natuurlijk een 'diepzinnige protest gedachte' achter. Maar het is mij te vaag:
Esthetische conventies zijn bij uitstek zaken die vrijheidsbelemmerend werken en daarom moet de kunst weer rechtstreeks kunnen ontstaan vanuit haar oerbronnen: spontaniteit en directheid zijn belangrijk…oftewel kijkend naar kindertekeningen en Afrikaanse volkskunst.'

Het zal wel. Ik krijg van de schilderijen en gedichten van Lucebert soms... 'prutseljeuk'.


Natuurlijk begrijp ik dat je het ontstaan van stromingen moet bezien in hun eigen tijd en in de maatschappelijke context van toen …. Dada, Cobra en Vijftigers... allemaal jaren 50 van de 20e eeuw. Leven, denken en doen waren anders dan nu, dus het protest zal destijds best een schok teweeg gebracht hebben. Verzet tegen de gevestigde orde is van alle tijden en ik kan mij best voorstellen dat het werk toen heftig en anders was dan wat men tot dan toe kende.

Ikzelf word een beetje droevig van Lucebert's tekeningen en schilderijen. Ze hebben heeft iets macabers.

Naast schilder was Lucebert ook dichter... ja Mieke was niet de opdracht…maar beeld en taal… )* Ik lees in Wikipedia, dat de dichters van de Vijftigers 'de uitdrukking van de totale mens zoeken, dus zowel gevoel als verstand.' Hmm... snap jij het?
In de experimentele poëzie van de Vijftigers worden rijmschema’s losgelaten... hoofdletters en interpunctie ontbreken veelal, waardoor je niet goed weet waar een zin begint of eindigt…
Dat kan ik ook. :-)

Men neme een bekend poëziealbum versje:
Hussel het door elkaar tot een Wordle:


Et voila: … kunst!

Wanneer is kunst Kunst? Wanneer is een gedicht een gedicht? Wat is kunst eigenlijk en wat is poëzie? Goede vragen. Voor heeft het alles te maken met hoe ik naar kunstwerken en gedichten kijk … met mijn ogen en mijn gevoel en niet met een achterliggend theoretisch ideaal. Het raakt mij of het raakt mij niet.Ik ben een Artibeet!

Afijn... mijn Oei Oei Vogel van vanavond...

1 opmerking:

  1. Ha wat een mooie foto van mezelf! Het is erg leuk om de schilderlessen zo voor te bereiden. Ik heb erg veel zin in de komende les trouwens. Past beter bij mij :-)

    BeantwoordenVerwijderen